Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä; Tmi Tabitan Hius Ateljé, Arvikaristonkatu 7, 13100 Hämeenlinna, 050 300 3657

Yhteyshenkilö; Tabita Kotkavaara

Rekisterin nimi; HIusateljén ajanvarauskirja (manuaalinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä tiedot; Hiusateljén asiakkaiden ajanvaraaminen yhteystietoineen, ( Nimi, puhelinnumero ) haluttu palvelu, ja muut palveluun liittyvät lisätoiveet ( esim. peruutusaikojen toive, värireseptit ) Tarkoituksena palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja toiveiden mukaisesti.

Tietojen luovutus; Tietoja ei luovuteta tai siirretä Kampaamon ulkopuolelle muuta kuin ainoastaan lainsäädönnän velvoittavissa tapauksissa.( esim verotarkastus ) Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide tai markkinatutkimuksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet; Asiakkaan itsensä antamat tiedot.

Rekisterin suojauksen periaatteet; Asiakasrekisteriä ( manuaalinen ajanvarauskirja ) käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta.

Tarkastusoikeus; Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle allekirjoitettuna.

Rekisteriseloste 22.03.2018.